Ngày đăng: 10/16/2017     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Thông báo

 

      Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường triển khai kế hoạch đợt bổ sung vào buổi tối, học kỳ I từ tuần 12 đến tuần 18, thi/bảo vệ đồ án tuần 21. Đề nghị các khoa, trung tâm, bộ môn liên quan và sinh viên thực hiện theo kế hoạch sau:

     1. Kế hoạch, thời khóa biểu

  • Kế hoạch đào tạo đã được phê duyệt và gửi đến các đơn vị từ đầu năm học 2017-2018. Danh sách và số lượng các lớp dự kiến được gửi kèm thông báo này tới các khoa, trung tâm, bộ môn. Các đơn vị căn cứ danh sách và số lượng lớp dự kiến để có kế hoạch phân công giảng viên.
  • Sinh viên chính quy, sinh viên hệ Vừa làm vừa học, Liên thông, Văn bằng 2 có nguyện vọng học các học phần không có trong kế hoạch cần lập danh sách học phần đề nghị bổ sung (có xác nhận của Khoa chủ quản) gửi về phòng Đào tạo trước ngày 16/10/2017.

     2. Đăng ký học phần

  • Sinh viên đăng ký học phần tại cổng thông tin cá nhân từ ngày 18/10/2017 -20/10/2017. Sau khi đăng ký thành công, sinh viên cần lưu lại Phiếu đăng ký để đối chiếu trong trường hợp cần thiết. Sinh viên chỉ đăng ký các học phần đã được thông báo điểm. Trường hợp sinh viên đăng ký học vượt phải tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước khi đăng ký.
  • Nộp học phí: Từ ngày 20/10/2017 – 28/10/2017 tại phòng Tài chính - Kế toán.
  • Rút bớt học phần đăng ký: từ ngày 23/10/2017 đến 29/10/2017; sinh viên phải nộp đơn rút học phần đăng ký có xác nhận của Cố vấn học tập tại phòng U108 - phòng Đào tạo. Ngoài thời gian trên, học phần sinh viên đã đăng ký sẽ được giữ nguyên. Nếu sinh viên không đi học sẽ được xem như tự ý bỏ học, sẽ phải nhận điểm F và phải nộp học phí cho học phần đã đăng ký.
  • Điều chỉnh, đăng ký bổ sung học phần: Ngày 24/10/2017 phòng Đào tạo sẽ thông báo các học phần chính thức của đợt học buổi tối. Sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh học phần đã đăng ký hoặc đăng ký bổ sung học phần nộp đơn vào ngày 20/10/2017-23/10/2017 (phải trước thời gian bắt đầu môn học) tại phòng U108 – phòng Đào tạo.
  • Thời gian học: tuần 12 đến tuần 18 (ngày 30/10/2017 đến 16/12/2017).
  • Thời gian thi: tuần 21(ngày 02-06/1/2018).

     3. Mức thu học phí: Theo quy định của Nhà trường.

     DANH SÁCH CÁC LỚP DỰ KIẾN

DS LỚP HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ VÀO BUỔI TỐI, HỌC KỲ I, NH2017-2018
(Học từ tuần 12 đến tuần 18; Tuần 21 thi)
STT Mã học phần Tên lớp học phần Số tín chỉ Số lớp dự kiến
1 XD3508 An toàn lao động 1 1
2 DT2307 Bản đồ và hệ thống thông tin địa lý 2 1
3 DT2210 Cấp thoát nước 2 1
4 KT0702 Cấu tạo kiến trúc 2 1
5 XD3108 Cơ đất nền móng 2 3
6 XD2901 Cơ học cơ sở P1 2 3
7 XD2902.1 Cơ học cơ sở P2 2 3
8 XD3012 Cơ học công trình 3 3
9 XD3104_TC Cơ học đất (VB2) 2 1
10 XD3005_TC Cơ học kết cấu (VB2) 5 1
11 XD3010 Cơ học môi trường liên tục (LTCQ) 2 1
12 XD3202 ĐA Kết cấu bê tông cốt thép P1 1 3
13 XD3101 Địa chất công trình   2 3
14 XD3103_TC Địa chất công trình  (VB2) 2 1
15 XD3302 Đồ án Kết cấu thép P1 1 3
16 XD3304 Đồ án Kết cấu thép P2 1 1
17 KTDK19 Đồ án Kiến trúc  1 1
18 XD3503 Đồ án Kỹ thuật thi công 2 1 1
19 XD3107 Đồ án Nền và móng 1 3
20 KTDK18 Đồ án Nội thất 2 2 1
21 CT4001 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 3
22 GD4501 Giáo dục thể chất P1 1 3
23 GD4502 Giáo dục thể chất P2 1 3
24 GD4503 Giáo dục thể chất P3 1 3
25 KT0102 Hình học HH và vẽ kĩ thuật (HHHH) 3 3
26 TC2501 Hoá học đại cương 2 3
27 DT2106.1 Hoá nước vi sinh  2 1
28 XD3216_TC Kết cấu bê tông cốt thép 3 1
29 XD3201 Kết cấu bê tông cốt thép P1 3 2
30 XD3305 Kết cấu gỗ 1 2
31 XD3308 Kết cấu thép - gỗ 2 3
32 XD3301 Kết cấu thép P1 3 2
33 XD3303 Kết cấu thép P2 2 1
34 QL4718 Kĩ năng viết và thuyết trình 1 2
35 KT0402.1 Kiến trúc công trình  2 1
36 QL5001 Kinh tế xây dựng 3 1
37 DT2401 Kỹ thuật điện 2 3
38 QHDQ01 Lập quy hoạch 1 - Quy hoạch nhóm nhà ở  2 1
39 NM0207.1 Lịch sử nghệ thuật 2 2
40 QH1401 Lý thuyết (Nguyên lý) kiến trúc CQ 2 1
41 QH1201 Lý thuyết (Nguyên lý) QH đô thị 2 1
42 DT2108 Mạng lưới cấp nước 3 1
43 XD3404 Máy xây dựng 2 1
44 XD3106 Nền và móng 3 2
45 CT3901 Những NLCB của CN Mác-Lênin P1 2 3
46 CT3902 Những NLCB của CN Mác-Lênin P2 3 3
47 CT4201 Pháp luật đại cương 2 3
48 QL4702 Pháp luật xây dựng 1 2
49 KT1001 Phương pháp thiết kế kiến trúc 2 1
50 PRU Quy hoạch 1 đơn vị ở 2 1
51 DT2003 Quy hoạch giao thông đô thị 2 1
52 XD3001 Sức bền vật liệu P1 2 3
53 XD3003.1 Sức bền vật liệu P2  3 3
54 XD6401 Tham quan 1 1
55 TN6101 Thí nghiệm công trình 2 1
56 KTDK01 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 1 2 1
57 KTDK02 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 2 2 1
58 KTDK03 Thiết kế kiến trúc (ĐA K) 3 2 1
59 KTDK04 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 4 2 1
60 KTDK07 Thiết kế Kiến trúc (ĐA K) 7 3 1
61 KTDK0X Thiết kế nhanh  0.5 1
62 KTD11-16 Thiết kế nhanh T1-6 2 1
63 DT2101 Thuỷ lực P1 2 3
64 DT2101 Thủy lực P1 (LTCQ) 2 1
65 DT2102.1 Thuỷ lực P2  2 2
66 NN3703 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3
67 NN3701 Tiếng Anh P1 2 3
68 TH4301 Tin học đại cương 2 3
69 TH4403 Tin học ứng dụng 3 2
70 TH4401 Tin học ứng dụng 2 2
71 TH4404 Tin học ứng dụng 3 1
72 TC2607 Toán 2 2
73 TC2603 Toán P1 3 3
74 TC2604 Toán P2 3 3
75 TC2602 Toán P2 3 1
76 DT2301 Trắc địa 2 3
77 CT4101 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3
78 XD2801 Vật liệu xây dựng P1 2 3
79 XD2802 Vật liệu xây dựng P2 1 1
80 TC2704 Vật lý đại cương  2 3
81 QH1501 Vật lý kiến trúc 2 1
82 TC2702 Vật lý P2 2 1
83 QH1502_TC Vật lý xây dựng (VB2) 2 1
84 KT0103 Vẽ kỹ thuật 2 1
85 KT0104 Vẽ phối cảnh  2 1
86 QL4701 Xã hội học (đô thị) 2 2

 


THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2018-2019: Đợt 5, từ ngày 17/06/2019 đến ngày 11/08/2019
Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2018-2019
Quyết định về việc khen thưởng Khoa Nội thất và Khoa Quy hoạch trong kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018-2019; Quyết định khen thưởng SV đạt giải kỳ thi Sinh viên giỏi năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.STARTUP-2019)
Thông báo về việc tổ chức học bù ngày 29 tháng 4 năm 2019 cho các lớp bậc đại học
Thông báo về việc sử dụng phòng i702 phục vụ thi tin học quốc tế, sáng thứ Sáu, 19/4/2019
Dự thảo 1 Kế hoạch đào năm học 2019 - 2020 và KHĐT các bộ môn
Quyết định về việc miễn, giảm học phí Học kỳ 2 năm học 2018-2019; truy lĩnh miễn, giảm học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018
Về việc SV thuộc các lớp đại trà đã đăng ký học một số học phần cùng với các lớp thuộc Chương trình đào tạo chất lượng cao
Thông báo về việc hoàn thành kinh phí mua tài khoản học tiếng Anh online (account ED)
Thông báo về gia hạn nộp học phí kỳ 2 năm 2018 - 2019
Kế hoạch thi học kỳ II, năm học 2018-2019
Thông báo về hạn nộp học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019
Về việc điều chỉnh sỹ số các lớp học phần Tin học, học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2018-2019
Về việc SV chưa có tài khoản ED học tiếng Anh online trong HK2 năm học 2018-2019
Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC Thủy lực
Danh sách sinh viên khóa 2018 đã đăng ký mua Tài khoản học Online và sinh viên khóa 2017 đăng ký học các học phần Tiếng Anh 
Gia hạn đăng ký cho SV thuộc diện học học phần tiếng Anh tăng cường (P1, P2) và Tiếng Anh cơ bản (P1, P2) và tiếng Pháp
Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức thi Sinh viên giỏi và thi OLYMPIC cơ học
Thông báo về đăng ký môn Ngoại Ngữ, Đồ án TN và bổ sung ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về đăng ký môn tự chọn, học lại, học cải thiện ... thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018 - 2019
Lịch thi các lớp học phần Giáo dục thể chất
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học Tiếng Anh theo định hướng TOEIC Học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy khoá 2018
Thời khóa biểu chính thức các lớp riêng (học tối đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Lịch thi bổ sung lớp riêng ( đợt 3), kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về mở lớp bồi dưỡng luyện thì Olympic Toán
Thông báo và TKB dự kiến học tối đợt 2 học kỳ 1/2018-2019
Quyết định miễn giảm học phí đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019; Quyết định hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đợt 1 học kì 1 năm học 2018-2019
Thông báo về việc điều chỉnh Thời khoá biểu lớp 18K+ và phòng học của lớp 18X+
Kết quả xét tuyển CTCLC năm 2018 ngành kiến trúc, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; biên chế lại lớp cho các SV không trúng tuyển CTCLC
Thông báo về thời khóa biểu của sinh viên khóa 2018
Các học phần tiếng Anh cơ bản (P1, P2) chính khoá sẽ được tổ chức học từ Tuần 8 (bắt đầu từ ngày 01/10/218)
Thông báo về việc nộp học phí của sinh viên đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tiếng Anh theo định hướng TOEIC
Kế hoạch thi Học kỳ I Năm học 2018-2019
Thông báo về thời khoá biểu các lớp tiếng Anh tăng cường
Thông báo về việc triển khai công tác CVHT, giảng dạy và học ngoại ngữ tăng cường năm học 2018-2019. Các mẫu đơn, danh sách liên quan
Thay đổi lịch học tiếng Anh tăng cường, Học kỳ 1 năm học 2018-2019
THÔNG BÁO Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2018-2019
TB Lịch thi bổ sung đợt 4, kỳ 2( kỳ hè) năm học 2017 - 2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ I năm học 2018 - 2019
Thông báo về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và học tập Học kỳ I năm học 2018-2019.
Danh sách sinh viên nợ học phí đợt 4 (đợt hè)/ HK2 năm học 2017 - 2018
Lịch thi bổ sung nhịp 2 học kì 2 và đợt 3 (lớp riêng)
THÔNG BÁO Về việc tổ chức học kỳ phụ trong hè năm học 2017-2018
Các quyết định về Khen thưởng học kỳ I và Học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018
Danh sách sinh viên còn nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo về việc triển khai thực hiện công tác giảng dạy học ngoại ngữ theo quy định mới của Nhà trường
Kế hoạch thi bổ sung nhịp 1, kỳ 2 năm học 2017-2018
Về việc đảm bảo điều kiện tiên quyết của học phần Tiếng Anh chuyên ngành
THÔNG BÁO: Về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ II năm học 2017-2018
Kế hoạch thi và bảo vệ đồ án môn học, học kỳ II, NH 2017-2018
Phòng Tài chính Kế toán thông báo miễn giảm học phí đợt 1 kỳ 1 năm học 2017-2018
Lịch học lớp ôn thi Olympic Sức bền vật liệu; Cơ học kết cấu và Môn Thủy lực
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 2, kỳ 1 và đợt 3( lớp riêng) kỳ 1 năm học 2017-2018
Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy do không đủ điều kiện mở lớp - Học kỳ II năm học 2017-2018
Một số nội dung về đăng ký học kỳ 2/ 2017 - 2018 các em sinh viên cần chú ý:
Thông báo về lịch bảo vệ Đồ án môn học Kết cấu Bê tông cốt thép số 2 của các lớp 14X
Thông báo về việc đăng ký thời khoá biểu Học kỳ II năm học 2017-2018
Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ sư tài năng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp khoá 2017
Thông báo về việc nghỉ Tết Dương lịch 2018
Lịch thi kết thúc các học phần Giáo dục thể chất Nhịp 2 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Thông báo thi bổ sung Môn " Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại"
Kế hoạch thi Đợt học bổ sung vào buổi tối, học kỳ I, NH2017-2018
Thông báo lịch thi bổ sung môn Phần mềm phân tích kết cấu hiện đại
Thông báo lịch thi bổ sung nhịp 1, kỳ I năm học 2017 -2018
LỊCH THI VÀ PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI THI MÔN GDTC NHỊP 1 KỲ 1 NĂM HỌC 2017- 2018
Thông báo về việc thay đổi thời khoá biểu học phần Tiếng Anh tăng cường Học kỳ I năm học 2017-2018
Thông báo về mức học phí và thời hạn nộp học phí năm học 2017-2018 đối với đào tạo đại học hệ chính quy
Thông báo về điểm cũng như việc đánh giá hoạt động giảng dạy
Thông báo kế hoạch thi Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018
Thông báo Lịch thi bổ sung đợt 5, kỳ 2 (đợt hè)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC “On Cultural And Environmental Diversity In Asia”
V/v kết quả đăng ký học có sự thay đổi.
Về việc đăng ký môn học đồ án tốt nghiệp
V/v đăng ký bổ sung kỳ 1 năm 2017-2018
V/v Đăng ký học kỳ 1 năm học 2017-2018
Kế hoạch thi học hè năm học 2016 - 2017
Các em sinh viên K, Q, NT theo dõi lịch học môn học Tin học ứng dụng
Các lớp học phần không đủ điều kiện mở trong hè & Thời gian và hình thức nộp học phí
Về việc triển khai cổng thông tin tín chỉ mới và đăng ký lịch học hè năm học 2016 - 2017
   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
4839
419837
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066