Ngày đăng: 4/18/2019     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định số 324/QĐ-ĐHKT-ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện Cơ chế một cửa, Cơ chế một cửa liên thông.

1. Cơ chế một cửa là cách thức giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kểt quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận một cửa (BPMC) thuộc Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

2. Cơ chế một cửa liên thông là cách thức giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội hoặc giữa các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là BPMC thuộc Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. BỘ PHẬN MỘT CỬA là đầu mối tập trung hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ của cán bộ, viên chức, sinh viên (SV), học viên (HV), nghiên cứu sinh (NCS), các tổ chức và cá nhân ngoài trường (sau đây gọi tắt là các tổ chức và cá nhân) để chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền giải quyết và nhận, trả kết quả cho tổ chức và cá nhân.

Toàn văn quy chế và các mẫu văn bản kèm theo xem chi tiết tại đây:

Quy chế thực hiện Cơ chế một cửa, Cơ chế một cửa liên thông.

Các mẫu văn bản dùng tại Bộ phận một cửa.


   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
4652
419298
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066