Ngày đăng: 8/23/2018     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

Thông báo số 564/TB-ĐHKT-ĐT ngày 23/8/2018 của Nhà trường về điều kiện xét nhận đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy

Cho đến thời điểm xét, những SV có đủ các điều kiện sau thì được xem xét cho nhận đồ án tốt nghiệp (ĐATN):
- Không bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
- Đã học tất cả các học phần của chương trình đào tạo (không bao gồm Học phần ĐATN, các học phần GDQP và GDTC);
- Có điểm TBCTL đạt từ 1.95 trở lên;
- Còn nợ không quá 2 học phần (không bao gồm Học phần ĐATN, các học phần GDQP và GDTC). Trong trường hợp này, SV phải làm đơn xin nhận làm đồ án tốt nghiệp và phải cam kết hoàn thành tất cả các môn học trong Chương trình đào tạo, ĐATN;

- Không vi phạm thời gian tối đa hoàn thành CTĐT;
- Hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.


   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
473
65109
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066