Ngày đăng: 8/31/2018     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

Kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp về việc tổ chức học giảng dạy và học ngoại ngữ, đối với việc học tiếng Anh theo định hướng TOEIC, nhấn mạnh:

* Chủ trương học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC là đúng đắn và phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, là điều kiện để đáp ứng chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo bậc đại học của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của xã hội.

* Nhà trường khuyến khích Sinh viên học tiếng Anh tăng cường tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (ưu điểm: chi phí thấp hơn, môi trường học tập tốt hơn, được quản lý và hỗ trợ tốt hơn). Trường hợp không học tiếng Anh tăng cường tại Trường, sinh viên phải làm đơn xin phép và cam kết đạt được chuẩn đầu vào để học các học phần Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình đào tạo chính khoá và phải tham gia dự thi bài thi TOEIC Placement Test (bài thi phân loại trình độ của TOEIC) hàng năm.

Lưu ý:

1. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo đang xây dựng các lớp học phần tiếng Anh tăng cường. Sinh viên không đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh hoặc không tham dự bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào năm 2017 sẽ được sắp xếp vào các lớp tiếng Anh tăng cường P1 hoặc P2 phù hợp với mức điểm theo quy định (SV không tham dự bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào sẽ được xếp vào các lớp tiếng Anh tăng cường P1).

2. Theo quy định hiện hành của Nhà trường, các học phần tiếng Anh tăng cường (P1, P2), tiếng Anh cơ bản (P1, P2) được giảng dạy và học tập với hai hình thức: học trực tuyến (online) và học trực tiếp (học offline trên lớp).

Để học Online, sinh viên BẮT BUỘC PHẢI MUA ACCOUNT ED (English Discoveries). Sinh viên liên hệ với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để mua account ED. Trong tuần 4 (từ ngày 04 /9/2018 đến ngày 07/9/2018) các bạn phải đăng ký mua account ED để bắt đầu học từ Tuần 5 (từ ngày 10/9/2018).

Hiện nay, đã có 366 sinh viên khoá 2017 mua account ED. Các bạn sẽ được nhận account trong tuần 5 (bắt đầu từ ngày 10/9/2018).

Danh sách sinh viên khoá 2017 đã mua tài khoản ED để học trực tuyến

3. Chuẩn đầu vào và đầu ra các học phần tiếng Anh định hướng TOEIC theo quy định hiện hành của Nhà trường như sau:

-------------------------------------------------------------

4. Hình thức, nội dung, thời lượng học các học phần tiếng Anh định hướng TOEIC theo quy định hiện hành của Nhà trường:

4.1. Các học phần tiếng Anh tăng cường

4.1.1. Học phần Tiếng Anh tăng cường Phần 1

a) Học online:

- Giáo trình: First Discoveries và Basic 1;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần với tổng số 56 giờ, cụ thể như sau:

+ Giáo trình First Discoveries: Phần đầu học trong 3 tuần, mỗi tuần học 2 unit; phần sau học trong 2 tuần, mỗi tuần học 01 unit; mỗi unit học trong 02 giờ;

+ Giáo trình Basic 1: Học trong 10 tuần, mỗi tuần học 1 unit; mỗi unit học trong 4 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 buổi, mỗi buổi học 3 tiết; tổng số: 45 tiết.

4.1.2. Học phần Tiếng Anh tăng cường Phần 2

a) Học online:

- Giáo trình: Basic 2 và một nửa Basic 3;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết.

4.2. Các học phần tiếng Anh cơ bản

4.2.1. Học phần Tiếng Anh P1

a) Học online:

- Giáo trình: Một nửa Basic 3 và Intermediate 1;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

+ Định hướng TOEIC;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết;

4.2.2. Học phần Tiếng Anh P2

a) Học online:

- Giáo trình: Intermediate 2 và một nửa Intermediate 3;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

+ Định hướng TOEIC;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết.

Quy định dạy và học ngoại ngữ hiện hành của Nhà trường


Thông báo Thời khóa biểu chính thức Đợt 3 - Học kì I ( Đợt tối)
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tiếng Anh Placement Test cho sinh viên khóa 2023
Thông báo thời khóa biểu Dự kiến lần 2 Đợt 3 học kỳ I(Đợt tối)
Danh sách sinh viên trúng tuyển Lớp K+ ngành Kiến trúc và Lớp X+ ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) trình độ đại học, khoá 2023-2028
Thông báo về việc bảo lưu và chuyển điểm các học phần đã tích luỹ đối với sinh viên khoá 2023-2028
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung buổi tối (Đợt 3) học kì I năm học 2023 - 2024
QUY ĐỊNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH CỦA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THUỘC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Bài giảng Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
THÔNG BÁO V/v: Kế hoạch tổ chức bài thi tiếng Anh Placement Test cho sinh viên khóa 2023
QUY ĐỊNH DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ NĂM 2023
Thông báo bộ tài liệu hướng dẫn thi TOEIC Plcacement Test cho sinh viên khóa 2023
Hướng dẫn sinh viên đăng nhập Cổng thông tin sinh viên và tham gia lớp học online trên phần mềm Microsoft Teams
Thông báo về việc đón tiếp sinh viên nhập học, thông báo kế hoạch đón tiếp sinh viên và kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" đầu khóa cho sinh viên khóa 2023 - 2028
Chương trình học bổng Gamuda Land cho sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội năm học 2023-2024
Thông báo tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên hệ chính quy năm học 2022 - 2023
Thông báo Lần 3 về việc cập nhật số Tài khoản ngân hàng trên hệ thống!
Thông báo lịch thi Đợt 3 (buổi tối) HK II năm học 2022-2023
Thông báo Thời khoá biểu chính thức đợt 3( đợt tối) học kì II năm học 2022 - 2023
Thông báo Thời khoá biểu dự kiến lần 2 Đợt 3 học kì II( Đợt học tối) năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc Đăng ký lại học phần Tiếng Anh chuyên ngành - K2021 ngành Công nghệ đa phương tiện - Khoa Công nghệ thông tin
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung buổi tối (Đợt 3) học kì II năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc Đăng ký Tài khoản ED tiếng Anh cho sinh viên
Thông báo về việc cập nhật số tài khoản, ngân hàng trên hệ thống
Thông báo về việc điều chỉnh mức thu học phí Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Quyết định về việc cho phép miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt chuẩn đầu ra các học phần tiếng Anh
Thông báo lịch thi Đợt 3 (đợt tối) HK I năm học 2022-2023
Thông báo số 1 về việc mở lớp bồi dưỡng luyện thi Olympic Toán
Quyết định về việc cho phép miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh đối với sinh viên đạt chuẩn đầu ra các học phần tiếng Anh
Thông báo Thời khoá biểu chính thức Đợt học bổ sung buổi tối ( Đợt 3) Học kì I năm học 2022 - 2023
Thông báo về kế hoạch tổ chức thi bổ sung tiếng Anh đầu vào (TOEIC Placement Test) cho sinh viên khóa 2022-2027
Thông báo Thời khoá biểu dự kiến lần 2 Đợt 3 học kì I( Đợt học tối) năm học 2022 - 2023
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung buổi tối (Đợt 3) học kì I năm học 2022 - 2023
Danh sách sinh viên trúng tuyển Lớp K+ ngành Kiến trúc và Lớp X+ ngành Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) trình độ đại học, khoá 2022-2027
Kế hoạch kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC (TOEIC Placement Test) cho sinh viên khoá 2022-2027
Thông báo về việc huỷ học phần và bảo lưu học phần thuộc CTĐT của ngành/chuyên ngành cũ để chuyển sang học ở CTĐT của ngành/chuyên ngành mới đối với sinh viên đã tham gia xét tuyển đại học và trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành mới năm 2022
Quyết định về việc cử cán bộ làm nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2022-2023
Thông báo lịch thi Đợt 5 (Kì hè) HK II năm học 2021-2022
Thông báo về việc chuyển đổi dữ liệu hệ thống sang server (máy chủ) mới
Thông báo Thời khóa biểu Chính thức Đợt 5 học kì III (Kì hè)
Thông báo Thời khoá biểu dự kiến lần 2 Đợt 5 học kì III( Kì hè)
Thông báo về việc tổ chức Học kỳ phụ trong hè (Học kỳ III) năm học 2021 - 2022
Thông báo về kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên hệ chinh quy năm học 2021-2022
Thông báo lịch thi Đợt 4( Kì tối) HK II năm học 2021-2022
Thông báo Thời khóa biểu chính thức Đợt 4( kì tối) họ kì II năm học 2021 - 2022
Thông báo Thời khóa biểu dự kiến lần 2 Đợt 4 học kì II( Kì tối)
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối ( Đợt 4) học kỳ II năm học 2021-2022
Thông báo Thời khóa biểu chính thức Đợt 2 học kì II năm học 2021-2022( Kì tối)
Thông báo thời khóa biểu Dự kiến Lân 2 Đợt 2 học kỳ 2( Kì tối)
Hướng dẫn xử lý khi phát hiện người nhiễm covid-19 trong lớp học trực tiếp
Thông báo về việc cho phép sinh viên trở lại học tập trực tiếp tại Trường trong Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch học tập và đăng ký lại các học phần ngoại ngữ thuộc Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Thông báo về việc xếp lớp và đăng ký học các học phần Tiếng Anh theo kết quả thi TOEIC PLACEMENT Test online 2 đợt: Đợt 1 từ 06-14/11/2021 và đợt 2 ngày 04/12/2021.
Thông báo lịch thi Đợt 3 - Học kì 01 năm học 2021-2022( Đợt bổ sung bổi tối)
Thông báo về việc gia hạn nộp học phí học kì I năm học 2021-2022
Danh sách sinh viên đăng ký thi TOEIC Placement Test ngày 04-12-2021
Thông báo thời khóa biểu chính thức Đợt 3 học kì I ( Kì tối) năm học 2021 - 2022
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào TOIEC Placement Test từ 06 đến 14-11-2021
Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế năm 2022 đối với sinh viên
Hướng dẫn Sinh viên nộp học phí Đợt học bổ sung buổi tối HK1 năm học 2021-2022
Thông báo về việc tổ chức đợt học bổ sung vào buổi tối học kỳ I năm học 2021-2022
Hướng dẫn sinh viên đăng nhập Cổng thông tin sinh viên và tham gia lớp học online trên phần mềm Microsoft Teams
Thông báo về việc tổ chức Học kỳ phụ trong hè( Học kỳ III) năm học 2020-2021
Lịch thi Đợt học Bổ sung Đợt 3 HKII
Thông báo thời khóa biểu Bổ sung Đợt học bổ sung HKII năm học 2020 - 2021
Thông báo về việc phổ biến, tuyên truyền về Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức đợt học bổ sung buổi tối (Đợt 3) - Học kỳ II năm học 2020-2021 để chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học trực tuyến đối với bậc đại học từ Tuần 36 để chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về thi sinh viên giỏi năm học 2020-2021
Cổng thông tin Tuyển sinh Đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Hoàn trả tiền bảo hiểm
Thông báo về việc cử cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia quảng bá và tư vấn tuyển sinh đại học năm 2021
Thông báo về việc thực hiện khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
Thông báo về việc học và thi ở nhịp 1 của Học kỳ 2 năm học 2020-2021 đối với sinh viên thuộc diện phải cách ly để phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về việc phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập từ Tuần 29 năm học 2020-2021
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Microsft Teams để giảng dạy và học trực tuyến
Thông báo về việc triển khai giảng dạy và học trực tuyến đối với bậc đại học
Thông báo về việc nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo (khẩn) về việc đăng ký học tiếng Anh trong Học kỳ II năm học 2020-2021
Thông báo về việc xếp lớp và đăng ký học các học phần Tiếng Anh theo kết quả thi TOEIC PLACEMENT test ngày 13 tháng 12 năm 2020
Kết quả thi tiếng Anh đầu vào TOEIC Placement Test 2020
Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch 2021
Quyết định về việc công nhận sinh viên trúng tuyển Lớp K+ và Lớp X+ khóa 2020 và danh sách SV trúng tuyển kèm theo
Thông báo về kế hoạch xét tuyển lớp K+ ngành Kiến trúc và Lớp X+ ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp trình độ đại học khóa 2020
Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh Lớp K+ ngành Kiến trúc và Lớp X+ ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 2020
Thông báo về việc thay đổi điểm làm căn cứ xếp loại học tập và bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện vào bảng điểm của sinh viên hệ chính quy
Thông báo về việc đăng nhập Cổng thông tin sinh viên cho SV khóa 2020
Thông báo lịch kiểm tra tiếng Anh đầu vào TOEIC Placement Test dành cho SV khóa 2020-2025
Thông báo số 2 về việc tuyển sinh Lớp K+ ngành Kiến trúc và Lớp X+ ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp khóa 2020
Thông báo về việc di chuyển địa điểm và tạm ngừng tiếp nhận văn bản của SV tại Bộ phận Một cửa trong ngày 01/9/2020
Thông báo 523/TB-ĐHKT ngày 27/7/2020 về việc phòng chống, chống dịch bệnh Covid-19
Danh sách sinh viên đã từng đến đà nẵng, quảng ngãi trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2020 đến nay thuộc diện phải thực hiện cách ly tại nơi ở để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Thông báo số 523/TB-ĐHKT ngày 27/7/2020 của Nhà Trường
Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 và đợt 2 năm 2019
Thông báo về việc cho phép SV thuộc diện bị đình chỉ học tập Học kỳ 2 năm học 2019-2020 vì lý do nợ/chậm học phí được quay trở lại học tập
Thông báo về việc xét thi đua, khen thưởng học kỳ I năm học 2019 - 2020 và xét cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2019 - 2020
Hướng dẫn Giảng viên đăng nhập để giảng dạy online
Hướng dẫn sinh viên đăng nhập vào cổng học online
Thông báo về việc triển khai công tác giảng dạy và học tập trực tuyến (online)
Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học tại Trường từ Tuần 33 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 32 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 31 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc thu thập thông tin SV phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và công tác từ Tuần 30 năm học 2019-2020
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 29 để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thông báo về việc nghỉ học Tuần 27 để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra
Kết quả thi Toeic Placement Test ngày 21/12/2019
Lịch thi và danh sách phòng thi, ca thi Toeic Placement Test ngày 21/12/2019
Các quyết định liên quan đến thi đua - khen thưởng Học kỳ 2 năm học 2018-2019 và học bổng khuyển khích học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020
Thông báo về việc tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào lần 2 năm 2019 và Quy định về giảng dạy và học ngoại ngữ (sửa đổi)
Thông báo về việc mua bảo hiểm y tế năm 2020
Kết quả thi TOEIC Placement Test ngày 27-10-2019
Lịch thi và Danh sách phòng thi TOEIC Placement Test ngày 27-10-2019
Thông báo về việc tham dự bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo chuẩn TOEIC (TOEIC Placement Test) và việc đăng ký học tiếng Anh/tiếng Anh tăng cường ở ngoài trường
Bài giảng về Quy chế Đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và Công tác Cố vấn học tập của Nhà trường dành cho Sinh viên khoá 2019-2024
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi môn các Thiết kế nhanh và Hình hoạ năm học 2018-2019
Thông báo số 2 về việc thi sinh viên giỏi năm học 2018-2019
Thông báo về việc thi sinh viên giỏi năm học 2018-2019
Về account ED học tiếng Anh online
Danh sách sv đã nộp tiền nhưng không có tên trong danh sách học tiếng Anh tăng cường, tiếng Anh cơ bản khoá 2017
Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào TOEIC Placement Test năm 2018
Các biểu mẫu dùng cho sinh viên, học viên, cá nhân và tổ chức tại BỘ PHẬN MỘT CỬA
Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9/2018
Thông báo mới về điều kiện để được xét nhận Đồ án tốt nghiệp đối với sinh viên hệ chính quy, liên thông chính quy
Thông báo về việc thay đổi cơ cấu các lớp hành chính 2017X
THÔNG BÁO SỐ VỀ VIỆC MỞ LỚP BỒI DƯỠNG LUYỆN THI OLYMPIC TOÁN
Thông báo các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên khóa 2017-2022
Lịch nghỉ và thay đổi thời gian các lớp học phần Tin học ứng dụng (K, Q); Thiết kế nhanh (K) ...
Lịch thi bổ sung nhịp 2, học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
Thông báo về việc cho đăng ký bổ sung học hè năm học 2016 - 2017
   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
4091
147845
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066