Ngày đăng: 8/31/2018     |    Người đăng:   ThS. Vũ Hồng Dương     |    Chuyên mục: Tin mới nhất

Kết luận của Hiệu trưởng Nhà trường tại cuộc họp về việc tổ chức học giảng dạy và học ngoại ngữ, đối với việc học tiếng Anh theo định hướng TOEIC, nhấn mạnh:

* Chủ trương học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC là đúng đắn và phù hợp với các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, là điều kiện để đáp ứng chuẩn đầu ra của tất cả các ngành đào tạo bậc đại học của Nhà trường, đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao của xã hội.

* Nhà trường khuyến khích Sinh viên học tiếng Anh tăng cường tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội (ưu điểm: chi phí thấp hơn, môi trường học tập tốt hơn, được quản lý và hỗ trợ tốt hơn). Trường hợp không học tiếng Anh tăng cường tại Trường, sinh viên phải làm đơn xin phép và cam kết đạt được chuẩn đầu vào để học các học phần Tiếng Anh cơ bản hoặc Tiếng Anh chuyên ngành trong chương trình đào tạo chính khoá và phải tham gia dự thi bài thi TOEIC Placement Test (bài thi phân loại trình độ của TOEIC) hàng năm.

Lưu ý:

1. Thực hiện chỉ đạo của Nhà trường, Phòng Đào tạo đang xây dựng các lớp học phần tiếng Anh tăng cường. Sinh viên không đạt chuẩn đầu vào tiếng Anh hoặc không tham dự bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào năm 2017 sẽ được sắp xếp vào các lớp tiếng Anh tăng cường P1 hoặc P2 phù hợp với mức điểm theo quy định (SV không tham dự bài thi đánh giá trình độ tiếng Anh đầu vào sẽ được xếp vào các lớp tiếng Anh tăng cường P1).

2. Theo quy định hiện hành của Nhà trường, các học phần tiếng Anh tăng cường (P1, P2), tiếng Anh cơ bản (P1, P2) được giảng dạy và học tập với hai hình thức: học trực tuyến (online) và học trực tiếp (học offline trên lớp).

Để học Online, sinh viên BẮT BUỘC PHẢI MUA ACCOUNT ED (English Discoveries). Sinh viên liên hệ với Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để mua account ED. Trong tuần 4 (từ ngày 04 /9/2018 đến ngày 07/9/2018) các bạn phải đăng ký mua account ED để bắt đầu học từ Tuần 5 (từ ngày 10/9/2018).

Hiện nay, đã có 366 sinh viên khoá 2017 mua account ED. Các bạn sẽ được nhận account trong tuần 5 (bắt đầu từ ngày 10/9/2018).

Danh sách sinh viên khoá 2017 đã mua tài khoản ED để học trực tuyến

3. Chuẩn đầu vào và đầu ra các học phần tiếng Anh định hướng TOEIC theo quy định hiện hành của Nhà trường như sau:

-------------------------------------------------------------

4. Hình thức, nội dung, thời lượng học các học phần tiếng Anh định hướng TOEIC theo quy định hiện hành của Nhà trường:

4.1. Các học phần tiếng Anh tăng cường

4.1.1. Học phần Tiếng Anh tăng cường Phần 1

a) Học online:

- Giáo trình: First Discoveries và Basic 1;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần với tổng số 56 giờ, cụ thể như sau:

+ Giáo trình First Discoveries: Phần đầu học trong 3 tuần, mỗi tuần học 2 unit; phần sau học trong 2 tuần, mỗi tuần học 01 unit; mỗi unit học trong 02 giờ;

+ Giáo trình Basic 1: Học trong 10 tuần, mỗi tuần học 1 unit; mỗi unit học trong 4 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 buổi, mỗi buổi học 3 tiết; tổng số: 45 tiết.

4.1.2. Học phần Tiếng Anh tăng cường Phần 2

a) Học online:

- Giáo trình: Basic 2 và một nửa Basic 3;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết.

4.2. Các học phần tiếng Anh cơ bản

4.2.1. Học phần Tiếng Anh P1

a) Học online:

- Giáo trình: Một nửa Basic 3 và Intermediate 1;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

+ Định hướng TOEIC;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết;

4.2.2. Học phần Tiếng Anh P2

a) Học online:

- Giáo trình: Intermediate 2 và một nửa Intermediate 3;

- Hình thức học: Sinh viên tự học, có sự giám sát, hỗ trợ online của giảng viên;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 unit, mỗi unit học trong 4 giờ; tổng số: 60 giờ;

b) Học offline:

- Nội dung học:

+ Ôn tập ED: Từ vựng, ngữ pháp, nói, viết;

+ Làm bài kiểm tra ED;

+ Định hướng TOEIC;

- Thời lượng: Học trong 15 tuần, mỗi tuần học 01 buổi, mỗi buổi học 03 tiết; tổng số: 45 tiết.

Quy định dạy và học ngoại ngữ hiện hành của Nhà trường


   Website      http://hau.edu.vn/
   Địa chỉ      Km 10, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân , TP Hà Nội
   Điện thoại      +84.4.3854.4346
   Email     
   Fax     
   Thống kê truy cập  
   Đang online
   Tổng truy cập
4699
419431
Đơn vị phát triển: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NAM VIỆT       Tầng 2, Khu nhà ở Liên hợp 262 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội     0432 065 065     Fax: 0432 020 066